Om föreningen

Bilden visar en kinesisk näktergal och en rosa bourkesparakit

 

Upplands Fågelhobby (UFH)

För alla som är intresserade av sällskaps- och hobbyfåglar.

Historik

1969 grundade en grupp fågelentusiaster i Uppsala en förening för de Uppsalabor, som var intresserade av tropiska fåglar. Föreningen hade då namnet Uppsala Burfågelförening (UBF). UBF anslöt sig till den nybildade rikstäckande samarbetsorganisationen Sveriges Samarbetande Burfågelföreningar (SSB) – en paraplyorganisation för samarbete mellan de olika lokala fågelföreningarna, och vars främsta uppgift var att ge ut den gemensamma tidskriften ”Fågelhobby”. SSB heter idag Svensk Fågelhobby (SF).

Upplands Fågelhobby

är en ideell förening – vilket betyder att verksamheten drivs utan vinstintresse och att alla är välkomna som medlemmar.

Föreningen arbetar för att:

  • stimulera intresset för att hålla och föda upp sällskaps- och hobbyfåglar
  • verka för en sund fågelhållning
  • sprida kunskap om sällskaps- och hobbyfåglar (avikulturen)

Medlemsavgift: 420:-/år, extra familjemedlem 40:-/år

Plusgironummer:  78 27 40-5

Uppge ditt namn, ev. familjemedlemmars namn, din postadress (för utskick av tidskriften Fågelhobby) och mailadress (för utskick av meddelanden från föreningen).

Kontakt: ufh@fagelhobby.nu

Upplands Fågelhobby är ansluten till riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF) som är ett forum för samarbete mellan de lokala självständiga fågelföreningarna i Sverige.

  • Riksförbundet ger ut tidskriften Fågelhobby (6 nr/år).
  • Tidskriften Fågelhobby ingår i lokalföreningarnas medlemskap.
  • Varje år hålls ett förbundsmöte, där lokalföreningarna tillsammans beslutar om verksamheten under kommande år.
  • SF är kontaktorgan gentemot myndigheter och andra organisationer när det gäller fågelhobbyn.

För mer information om riksförbundet: www.fagelhobby.nu