Välkommen till Upplands fågelhobby!

 

Upplands Fågelhobby är en ideell förening, och vi arbetar för:

  • att stimulera intresset för att hålla och föda upp sällskaps- och hobbyfåglar
  • att verka för en sund fågelhållning
  • att sprida kunskap om sällskaps- och hobbyfåglar (avikulturen)

På föreningens medlemsträffar har vi olika informativa program ex. föredrag, filmer, diskussioner, rapporter och liknande.

Upplands Fågelhobby är ansluten till riksförbundet Svensk Fågelhobby

  • Riksförbundet ger ut tidskriften Fågelhobby (6 nr/år).
  • Tidskriften Fågelhobby ingår i UFH-medlemskapet.

För mer information om riksförbundet: www.fagelhobby.nu